Ogólne zasady gwarancyjne

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Ogólne zasady gwarancyjne GOGETAIR

(AKTUALIZACJA 25 marca 2021 r.)

_________________________________________________________________________

Niniejszy dokument wyjaśnia i szczegółowo opisuje zasady dotyczące gwarancji i zwrotów produktów firmy GOGETAIR.

Okres gwarancyjny rozpoczyna się od dnia dostarczenia samolotu z fabryki do klienta detalicznego: Aby uzyskać usługę gwarancyjną, karta Rejestracyjna gwarancji (dostarczona wraz z samolotem) z przodu dziennika lotniczego oraz lista kontrolna dostawy właściciela GOGETAIR, muszą zostać wypełnione i wysłane do GOGETAIR w celu aktywacji. Cała gwarancja jest nadzorowana przez punkt sprzedaży GOGETAIR odpowiedzialny za dostawę do klienta. Naprawy gwarancyjne wykonane bez zgody są poza „siecią”, mogą nie być one w pełni pokryte.

Gwarancja jest na pokładzie samolotu i jest przenośna.

 • Co obejmuje gwarancja fabryczna— Wszystkie części wyprodukowane i dostarczone przez GOGETAIR. Jeśli części zostaną uznane za wadliwe, zostaną zastąpione przez dystrybutora sprzedaży lub Centrum Serwisowe wybrane przez tego dystrybutora, w ramach niniejszej ochrony gwarancyjnej przez 24 miesiące. Gwarancja obejmuje również 36 miesięcy na kompozytowe elementy konstrukcyjne płatowca. Drobne uszkodzenia i normalne zużycie nie są objęte gwarancją.
  • 24-miesięczna wymiana/naprawa części wyprodukowanych przez GOGETAIR oraz zainstalowanych elementów, nieobjęta jest oddzielną gwarancją.
  • Elementy takie jak Silnik Rotax (18 miesięcy), Śmigło, Dynon Awionika, światła i stroboskopy oraz ELT, są objęte gwarancją oryginalnego producenta (OEM).
  • Biuletyny serwisowe Rotax będą obsługiwane zgodnie z zakresem firmy Rotax, oraz są wyłączone z gwarancji XP.
 • Czego gwarancja fabryczna NIE obejmuje – Wszelkie części zamienne zakupione od dowolnego dostawcy innego niż GOGETAIR . Inne elementy nieobjęte gwarancją to: opony, osłony opon i baterie, które podlegają zmiennym warunką wykorzystania przez właściciela-operatora.
 • Elementy normalnego serwisowania to wyłącznie klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, baterie, opony, olej, filtry oleju i powietrza, światła i inne części eksploatacyjne.
 • Wady kosmetyczne są objęte tylko przez pierwszy rok.
 • Gwarancja na farby zewnętrzne, aplikacje graficzne i inne elementy kosmetyczne wynosi jeden rok.
 • Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do normalnego zużycia ani w przypadkach zaniedbania lub nadużycia.

Kto wykonuje prace gwarancyjne— Prace związane z gwarancją muszą być wykonane w autoryzowanym centrum serwisowym GOGETAIR, chyba że dystrybutor-dealer który sprzedał samolot, lub firma GOGETAIR uzgodniła z wyprzedzeniem specjalne ustalenia na piśmie.

UWAGA: Gwarancja obsługiwana przez organizacje inne niż dystrybutorzy, dealerzy lub centra serwisowe GOGETAIR może być zatwierdzona dla wykwalifikowanych sklepów i techników, ale płatność za usługi lub dostarczanie części zamiennych będzie autoryzowana tylko na wcześniejsze żądanie, oraz po wystawieniu przez GOGETAIR pisemnego upoważnienia określającego limity zwrotu kosztów.

Stosowany okres gwarancji— okres gwarancji rozpoczyna się, gdy samolot GOGETAIR zostanie dostarczony do pierwszego właściciela, i wygaśnie po dwadziestu czterech (24) miesiącach lub po 500 godzinach lotu, w zależności które nastąpi pierwsze. Cała gwarancja musi być poprzedzona przedłożeniem przez dystrybutora lub sprzedawcę karty rejestracyjnej gwarancji i listy kontrolnej dostawy.

Aby rozpocząć reklamację — podczas składania reklamacji należy postępować wegług następujących czynności:

1 — Zapewnienie, że Karta Rejestracyjna Gwarancyji i Lista Kontrolna Dostawy właściciela zostały w pełni wypełnione i przesłane do GOGETAIR.

2 – Klient poszukujący serwisu gwarancyjnego musi najpierw zwrócic się do dystrybutora, sprzedawcy lub centrum serwisowego powiązanego z firmą GOGETAIR.

3 – Dystrybutor lub sprzedawca określi, czy wniosek kwalifikuje się do roszczenia gwarancyjnego.

4 – Dystrybutor lub sprzedawca przedłoży firmie GOGETAIR formularz wniosku gwarancyjnego w celu uzyskania zezwolenia na wymianę gwarancyjną przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy lub poinformowaniem klienta o takim zatwierdzeniu.

Proces po autoryzacji z GOGETAIR

1 – Karta kredytowa musi być dostarczona przez klienta lub dystrybutora przed wysyłką części lub części nie zostaną wysłane. Po otrzymaniu zweryfikowanej karty kredytowej część zamienna jest wysyłana do odbiorcy.

2 – Prawidłowo wypełniony formularz gwarancyjny i wadliwa część (na żądanie) muszą zostać zwrócone do GOGETAIR w ciągu 30 dni w przypadku kredytu lub faktury zastosowanej do karty kredytowej klienta.

3– Części będą wysyłane z GOGETAIR wyłącznie przez firmę UPS. Jeśli klient, dystrybutor, sprzedawca lub centrum serwisowe zażąda szybszej dostawy, strona wnioskująca zostanie obciążona różnicą między opłatą za wysyłkę naziemną a wybraną bardziej kosztowną metodą wysyłki.

4 – Sprzedawca lub Dystrybutor jest odpowiedzialny za uzyskanie autoryzacji zwrotu, wypełnienie formularza gwarancyjnego i odesłanie wadliwej części z powrotem do GOGETAIR.

Wszelkie inne opinie, komentarze, prośby o wsparcie techniczne i inne komunikaty związane ze stroną internetową należy kierować do info@gogetair-aircraft.com